Podmienky výpožičky

Ako to funguje?

Výpožička v salóniku

1. Dohodnutie termínu skúšania
2. Skúška a výber oblečenia
3. Rezervácia oblečenia
4. Podpis zmluvy o výpožičke + úhrada zálohy
5. Vyzdvihnutie oblečenia a úhrada ceny + zábezpeky
6. Vrátenie oblečenia + vrátenie zábezpeky

Výpožička v salóniku:

 1. Termín skúšania oblečenia si dohodneme telefonicky na čísle 0905923930 alebo e-mailom.
  Ak nebudete môcť prísť na skúšku v dohodnutom termíne, dajte nám to, prosím, včas vedieť.
 2. V dohodnutom termíne Vám v salóniku radi pomôžeme s výberom a skúšaním oblečenia.
 3. Ak vyberieme vhodné oblečenie, zarezervujeme Vám ho na dátum Vašej udalosti, spíšeme zmluvu o výpožičke , kde si dohodneme podrobnosti (cena za výpožičku, záloha, vratná zábezpeka, dátum a termín vyzdvihnutia a vrátenia oblečenia).
 4. Uhradíte v hotovosti zálohu 10 -20 € za oblečenie pre jedno dieťa.
  Zálohu neplatíte, ak si oblečenie požičiavate na najbližší víkend.
  Pri vyzdvihnutí oblečenia v dohodnutom termíne Vám zálohu odpočítame z ceny za výpožičku.
  V prípade zrušenia rezervácie je záloha nevratná.
 5. Ak je termín Vašej udalosti v týždni, v ktorom oblečenie skúšate, vydáme Vám ho hneď. Ak je termín udalosti neskôr, termín na vyzdvihnutie oblečenia si dohodneme v zmluve. Spravidla oblečenie vydávame v piatok v čase od 15-19 hod.
  Pri vyzdvihnutí oblečenia uhradíte v hotovosti vratnú zábezpekucenu za výpožičku zníženú o zálohu.
 6. Po udalosti je potrebné vrátiť oblečenie v pondelok v čase od 15-19 hod. alebo v termíne, ktorý sme si zmluvne dohodli. Ak sa Vám vrátenie vecí skomplikuje a oblečenie nemôžete vrátiť v dohodnutom termíne, prosím, informujte nás o tom. Za neohlásené omeškané vrátenie si účtujeme poplatok za omeškanie 3 €/deň. Pri vrátení skontrolujeme stav oblečenia a ak je nepoškodený, vrátime Vám v hotovosti zábezpeku . V prípade poškodenia si zo zábezpeky odpočítame náklady na kompenzáciu škody.

Vysvetlivky k pojmom :

Cena – nájomné za výpožičkuje stanovená na jeden víkend + manipulačný čas od odoslania resp. vyzdvihnutia po vrátenie oblečenia.
Zahŕňa náklady na čistenie.

Cena za šaty:
Individuálna podľa visačky na šatách. Ceny sa pohybujú od 10-50 € . Doplnky ako bolerká, svetríky, čelenky či topánky riešime tiež individuálne.

Cena za oblek:
4-set (nohavice, košeľa, vesta, kravata/motýlik) veľ.: do 74 – 20 €, od 80 do 116 – 34 €, od 122 – 39
5-set (sako, nohavice, košeľa, vesta, kravata/motýlik) veľ.: do 74 – 20-25 €, od 80 do 116 – 29-39 €, od 122 – 39-45 €
Topánky, klobúky, doplnky samostatne nepožičiavame.

Vratná zábezpeka slúži na kompenzáciu pri prípadnom poškodení alebo zničení oblečenia.
Je uvedená pri výpožičke prostredníctvom internetu vždy pri jednotlivých položkách a je potrebné ju uhradiť spoločne s cenou za výpožičku.
Pri výpožičke v salóniku je určená paušálne za výpožičku a závisí od počtu a typu oblečenia. Zábezpeku Vám po vrátení nepoškodeného oblečenia vrátime v salóniku v hotovosti.

Záloha – rezervačný poplatok
Zálohu hradíte za účelom rezervácie oblečenia na dohodnutý termín.
Hradíte ju iba pri výpožičke v salóniku a to v prípade, že si oblečenie rovno neberiete. Pri vyzdvihnutí oblečenia sa záloha odpočíta z ceny za výpožičku oblečenia. Vybraté oblečenie budete mať k dispozícii v dohodnutom termíne jeho prevzatia. V prípade objektívnych príčin (poškodenie alebo znehodnotenie predchádzajúcim používaním, príp. v čistiarni) Vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a dohodneme termín preskúšania, príp. Vám prostredníctvom internetu ponúkneme alternatívne oblečenie v porovnateľnej kvalite a cene, ktorým by mohlo byť pôvodne zarezervované oblečenie nahradené. Ak Vám nevieme ponúknuť vhodnú náhradu k Vašej spokojnosti, záloha a v prípade objednávky prostredníctvom internetu celá úhrada za výpožičku oblečenia, Vám bude vrátená. V prípade zrušenia rezervácie je záloha nevratná.

Používanie.
Oblečenie používajte citlivo a primerane jeho povahe. Veci nečistite.
V prípade potreby prežehlite na primeranej teplote, nikdy neprikladajte žehličku priamo na oblečenie, použite paru alebo žehlite cez navlhčenú látku.
Ak oblečenie potrebuje drobnú úpravu (podhnutie nohavíc, prešitie inej šerpy…) môžete si ho upraviť a po použití ho uviesť do pôvodného stavu tak, aby sa upravovaním nepoškodilo. Upravenú dĺžku nohavíc nezažehľujte, aby sa v látke nezlomil vlas, lebo v takomto prípade je už potom podhnutie po spätnom upravení dĺžky väčšinou viditeľné.

Poškodenie.
Slávnostné oblečenie je vyhotovené poväčšine z veľmi citlivých materiálov, preto je náchylnejšie na poškodenie. Aby sme sa vyhli zbytočným „stratám“, dovoľujeme si Vás upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce poškodenia.
Trvalé znečistenie: peľom z kvetov (ľalie), olejom, mazutom, ovocím, farebnými tekutinami.
Mechanické poškodenie: zatrhnutie o ostré predmety, prederavenie, prepálenie, pristúpenie sukne (pri príliš dlhých šatočkách), poškodenie látky na kolenách nohavíc spôsobené lezením a šmýkaním sa po podlahe.
V prípade poškodenia Vám bude krátená uhradená zábezpeka, pričom určenie výšky vzniknutej škody a nákladov na opravu určí naša vyučená krajčírka na základe miery poškodenia. Ak oblečenie nebude možné opraviť a uviesť do stavu spôsobilého na ďalšie užívanie, uhradená zábezpeka bude slúžiť na kompenzáciu vzniknutej škody.