Podmienky výpožičky

Ako to funguje?

Výpožička v salóniku

1. Dohodnutie termínu skúšania
2. Skúška a výber oblečenia
3. Rezervácia oblečenia
4. Podpis zmluvy o výpožičke + úhrada zálohy
5. Vyzdvihnutie oblečenia a úhrada ceny + zábezpeky
6. Vrátenie oblečenia + vrátenie zábezpeky

Výpožička prostredníctvom internetu

1. Výber oblečenia z ponuky
2. Výpočet ceny za výpožičku
3. Kontrola + doplnenie objednávky
4. Úhrada ceny za výpožičku + zábezpeky
5. Odoslanie objednávky, poštovné
6. Vrátenie oblečenia + vrátenie zábezpeky 

Výpožička v salóniku:

 1. Termín skúšania oblečenia si dohodneme telefonicky na čísle 0948 132 007 alebo e-mailom.
  Ak nebudete môcť prísť na skúšku v dohodnutom termíne, dajte nám to, prosím, včas vedieť.
 2. V dohodnutom termíne Vám v salóniku radi pomôžeme s výberom a skúšaním oblečenia.
 3. Ak vyberieme vhodné oblečenie, zarezervujeme Vám ho na dátum Vašej udalosti, spíšeme zmluvu o výpožičke , kde si dohodneme podrobnosti (cena za výpožičku, záloha, vratná zábezpeka, dátum a termín vyzdvihnutia a vrátenia oblečenia).
 4. Uhradíte v hotovosti zálohu (pozri vysvetlivky) 10 -20 € za oblečenie pre jedno dieťa.
  Zálohu neplatíte, ak si oblečenie požičiavate na najbližší víkend.
  Pri vyzdvihnutí oblečenia v dohodnutom termíne Vám zálohu odpočítame z ceny za výpožičku.
  V prípade zrušenia rezervácie je záloha nevratná.
 5. Ak je termín Vašej udalosti v týždni, v ktorom oblečenie skúšate, vydáme Vám ho hneď. Ak je termín udalosti neskôr, termín na vyzdvihnutie oblečenia si dohodneme v zmluve. Spravidla oblečenie vydávame v piatok v čase od 15-19 hod.
  Pri vyzdvihnutí oblečenia uhradíte v hotovosti vratnú zábezpeku (pozri vysvetlivky) a cenu za výpožičku zníženú o zálohu.
 6. Po udalosti je potrebné vrátiť oblečenie v pondelok v čase od 15-19 hod. alebo v termíne, ktorý sme si zmluvne dohodli. Ak sa Vám vrátenie vecí skomplikuje a oblečenie nemôžete vrátiť v dohodnutom termíne, prosím, informujte nás o tom. Za neohlásené omeškané vrátenie si účtujeme poplatok za omeškanie 3 €/deň. Pri vrátení skontrolujeme stav oblečenia a ak je nepoškodený, vrátime Vám v hotovosti zábezpeku (pozri vysvetlivky). V prípade poškodenia (pozri vysvetlivky) si zo zábezpeky odpočítame náklady na kompenzáciu škody.

Výpožička prostredníctvom internetu:

 1. Z ponuky na našej stránke si vyberiete oblečenie a vložíte ho do košíka. Výber Vám zjednodušia vyhľadávače a fitre podľa veku, veľkosti, farby, značky, stavu oblečenia. Oblečenie označené ako nové, je nenosené. Nosené oblečenie je vo výbornom stave. Pri výbere sa odporúčame riadiť vekom dieťaťa. Nezabudnite porovnať rozmery v popise s rozmermi oblečenia, ktoré aktuálne nosí, aby ste zvolili správnu veľkosť zodpovedajúcu jeho vzrastu. Správna dĺžka nohavíc je taká, že ak stojí bosé, dolné lemy nohavíc sa mu dotýkajú zeme. Pri šatočkách myslite na to, že ak sú príliš dlhé, dievčatkám sťažujú pohyb a často dochádza k ich poškodeniu.
 2. Cena (pozri vysvetlivky) oblečenia je konečná a zahŕňa aj náklady na čistenie. Je stanovená na jeden víkend + manipulačný čas od odoslania, resp. vyzdvihnutia až po vrátenie oblečenia. Za ďalší víkend si účtujeme 50% z ceny za výpožičku. Výpožička na dlhšie obdobie je vecou dohody. Ku každej vypožičanej položke je potrebné uhradiť aj zábezpeku (pozri vysvetlivky).
 3. Po dokončení nákupu si objednávku v košíku poriadne prekontrolujte a pokračujte ďalej do pokladne, kde doplníte Vaše fakturačné a kontaktné údaje. Dôležitým údajom je dátum udalosti. Po odoslaní objednávky Vám e-mailom potvrdíme rezerváciu a pošleme Vám podklady k úhrade. Ak na daný termín nebude oblečenie k dispozícii, budeme Vás o tom informovať.
 4. Úhradu Vás prosíme uskutočniť v termíne splatnosti. Oblečenie posielame po prijatí úhrady na účet alebo potvrdenia o úhrade na e-mail. Balíčky zasielame tak, aby ste oblečenie mali k dispozícii najneskôr 3 dni pred dátumom udalosti. Po prijatí balíka čo najskôr deťom oblečenie vyskúšajte, aby bolo možné, ak rozmery nesadnú, riešiť náhradu.
 5. Máte možnosť si vybrať spôsob doručenia oblečenia:
  - prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene 1. triedou (účtujeme paušálne cenu 3,50 € + 0,25 € balné). Ak bude poštovné nižšie, budeme si účtovať reálne náklady + 0,25 € balné a rozdiel na poštovnom Vám vrátime na účet spolu so zábezpekou.
  - prostredníctvom kuriéra DPD (poštovné 5 €). Jedná sa hlavne o zásielky nad 2 kg, cenné zásielky a zásielky, kde potrebujete garantovať promptné doručenie do 24 hod.
  Kuriér Vás bude ráno v deň doručenia telefonicky kontaktovať a dohodne s Vami približný čas a miesto, kde Vám balíček odovzdá.
  - osobný odber u nás v salóniku na Miletičovej 16 po telefonickom dohovore o termíne na čísle 0948 132 007.
  - na dobierku tovar neposielame.
 6. Po udalosti nám veci odošlite čo najskôr naspäť na adresu, ktorú dostanete e-mailom aj v balíku. Prosím, posielajte oblečenie späť čo najskôr po víkende, v pôvodnom obale a doporučene. Ak sa nám oblečenie nevráti do piatku nasledujúcom po víkende, na ktorý Ste ho mali vypožičané, účtujeme si 50% z ceny za výpožičku oblečenia za ďalší víkend, ktorú si odpočítame z Vami uhradenej zábezpeky (pozri vysvetlivky).

Vysvetlivky k pojmom :

Cena – nájomné za výpožičku (ďalej len cena za výpožičku) je stanovená na jeden víkend + manipulačný čas od odoslania resp. vyzdvihnutia po vrátenie oblečenia. Zahŕňa náklady na čistenie.
Cena za oblek:
4-set (nohavice, košeľa, vesta, kravata/motýlik) veľ.: do 74 – 20 €, od 80 do 116 – 34 €, od 122 – 39 €
5-set (sako, nohavice, košeľa, vesta, kravata/motýlik) veľ.: do 74 – 20-25 €, od 80 do 116 – 29-39 €, od 122 – 39-45 €
(cena za set je znížená ak nepotrebujete: košeľu – o 2 €, vestu – o 4,50 €, kravatu/motýlika – o 1 €)
5- setové obleky nie je možné vypožičať bez saka
Topánky, klobúky, doplnky samostatne nepožičiavame.

 Vratná zábezpeka – (ďalej len zábezpeka):
Zábezpeka slúži na kompenzáciu pri prípadnom poškodení alebo zničení oblečenia.
Je uvedená pri výpožičke prostredníctvom internetu vždy pri jednotlivých položkách a je potrebné ju uhradiť spoločne s cenou za výpožičku.
Pri výpožičke v salóniku je určená paušálne za výpožičku a závisí od počtu a typu oblečenia. Zábezpeku Vám po vrátení nepoškodeného oblečenia vrátime v salóniku v hotovosti a pri výpožičke prostredníctvom internetu pošleme naspať na účet,
z ktorého sme dostali úhradu, ak sa nedohodneme inak.

Záloha – rezervačný poplatok – (ďalej len záloha):
Zálohu hradíte za účelom rezervácie oblečenia na dohodnutý termín.
Hradíte ju iba pri výpožičke v salóniku a to v prípade, že si oblečenie rovno neberiete. Pri vyzdvihnutí oblečenia sa záloha odpočíta
z ceny za výpožičku oblečenia. Vybraté oblečenie budete mať k dispozícii v dohodnutom termíne jeho prevzatia. V prípade objektívnych príčin (poškodenie alebo znehodnotenie predchádzajúcim používaním, príp. v čistiarni) Vás budeme o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a dohodneme termín preskúšania, príp. Vám prostredníctvom internetu ponúkneme alternatívne oblečenie v porovnateľnej kvalite a cene, ktorým by mohlo byť pôvodne zarezervované oblečenie nahradené. Ak Vám nevieme ponúknuť vhodnú náhradu k Vašej spokojnosti, záloha a v prípade objednávky prostredníctvom internetu celá úhrada za výpožičku oblečenia, Vám bude vrátená. V prípade zrušenia rezervácie je záloha nevratná.

Používanie:
Oblečenie používajte citlivo a primerane jeho povahe. Veci nečistite.
V prípade potreby prežehlite na primeranej teplote, nikdy neprikladajte žehličku priamo na oblečenie, použite paru alebo žehlite cez navlhčenú látku.
Ak oblečenie potrebuje drobnú úpravu (podhnutie nohavíc, prešitie inej šerpy…) môžete si ho upraviť a po použití ho uviesť do pôvodného stavu tak, aby sa upravovaním nepoškodilo. Upravenú dĺžku nohavíc nezažehľujte, aby sa v látke nezlomil vlas, lebo v takomto prípade je už potom podhnutie po spätnom upravení dĺžky väčšinou viditeľné.

Poškodenie:
Slávnostné oblečenie je vyhotovené poväčšine z veľmi citlivých materiálov, preto je náchylnejšie na poškodenie. Aby sme sa vyhli zbytočným „stratám“, dovoľujeme si Vás upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce poškodenia.
Trvalé znečistenie: peľom z kvetov (ľalie), olejom, mazutom, ovocím, farebnými tekutinami.
Mechanické poškodenie: zatrhnutie o ostré predmety, prederavenie, prepálenie, pristúpenie sukne (pri príliš dlhých šatočkách), poškodenie látky na kolenách nohavíc spôsobené lezením a šmýkaním sa po podlahe.
V prípade poškodenia Vám bude krátená uhradená zábezpeka, pričom určenie výšky vzniknutej škody a nákladov na opravu určí naša vyučená krajčírka na základe miery poškodenia. Ak oblečenie nebude možné opraviť a uviesť do stavu spôsobilého na ďalšie užívanie, uhradená zábezpeka bude slúžiť na kompenzáciu vzniknutej škody.